קהל יעד

קהל היעד של התכנית נחלק לשני פלחים עיקריים:

א. סטודנטים בשנת לימודיהם האחרונה לתואר ראשון או שני
ב. צעירים שסיימו תואר ראשון או שני במהלך ארבע השנים האחרונות

את מי אנחנו מחפשים?

צעירים איכותיים בעלי רצון להשפיע ולהותיר את חותמם בשני היבטים: הרצון להשפיע על מערכת החינוך בכללותה, לטייב את רמת ההוראה, לאפשר שוויון הזדמנויות בחינוך ורצון להותיר חותם ברמה הערכית והבין-אישית בקרב תלמידים בכלל ובקרב תלמידים ממעמד חברתי-כלכלי נמוך בפרט.
אנחנו מחפשים אנשים המחפשים משמעות בעשייתם, המאמינים שהם יכולים לגרום לתלמידים להאמין ביכולתם להצליח ללא קשר לעברם ולרקע שממנו הם מגיעים ולהובילם לכיוון זה.
קהל היעד של התכנית הוא צעירים שאמנם לא עשו כל צעד מעשי בהכשרה להוראה אך עולם החינוך קרוב ללבם.

מחויבות

התחייבות לעבוד כמורים במשך שנתיים לפחות ולהתמסר למשימה של חותם. זאת, כדי להשפיע על צמצום הפערים החברתיים במדינת ישראל שיביא לשיפור פני עתיד החינוך והחברה בישראל.

השכלה

  • בעלי תואר ראשון עם ממוצע ציונים המאפשר להם להתקבל לתואר שני במסלול הקשור לתחום לימודיהם
  • בעלי תואר שני
  • סטודנטים הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר ראשון או שני ומסיימים את חובותיהם האקדמיות בשנה זו (לא יתקבלו מועמדים שנותרה להם יתרת לימודים בשנה הבאה לתואר הראשון)

ניסיון חיים רלוונטי

  • ניסיון הדרכתי
  • ניסיון הוראתי או חינוכי
  • ניסיון ניהולי או פיקודי
  • רקע בעשייה חברתית
המקצועות אליהם מכשירה התכנית הם: לשון, אנגלית, כימיה, מתמטיקה, פיזיקה, ביולוגיה, ספרות, תנ"ך, גאוגרפיה, היסטוריה, אזרחות ומסלול הוראה בבית ספר יסודי.
מועמדים המגיעים מתחומי ההנדסה מיועדים ללמד מתמטיקה ידרשו לעבור מבחן ידע בתחום המתמטיקה.

לתהליך המיון