צור קשר

טלפון: 073-3722070
פקס: 073-3722077

מען למכתבים: חותם ׀ ג'וינט ישראל חל"צ ׀ ת.ד. 3489, ירושלים 91034

כתובת: רח' המלאכה 4, לוד.

להרשמה לתכנית