תנאי סף להגשת מועמדות

- נמצאים בשנת הלימודים האחרונה שלהם לתואר ראשון, אשר יסיימו את חובותיהם האקדמיות עד סוף השנה האקדמית, ברמת הישגים המאפשרת קבלה לתואר שני (לא יישארו קורסים לשנת הלימודים תשע"ח).
- נמצאים לקראת סיום הלימודים לתואר שני.
- סיימו במהלך חמש השנים האחרונות את לימודי התואר הראשון או השני.

וכמו כן עומדים בשני הקריטריונים הבאים:
- מועמדים שאין ברשותם תעודת הוראה ושאינם מצויים בתכנית ללימודי תעודת הוראה.
- מועמדים אשר יכולים על סמך מקצוע לימודיהם האקדמאי ללמד את אחד המקצועות הבאים:
אזרחות אנגלית** גאוגרפיה היסטוריה
לשון** ספרות תנ"ך מתמטיקה**
ביולוגיה כימיה פיזיקה מסלול יסודי**

**מסלולים ייחודים:
- מסלול המתמטיקה : יוכלו להגיש מועמדותם גם בוגרי הנדסת תעו"נ בתנאי שיעמדו במבחן סף
- מסלול האנגלית : יוכלו להגיש מועמדות דוברי אנגלית שפת אם בתנאי שיעמדו במבחן סף. בנוסף, יוכלו להגיש מועמדות בוגרי מוסד אקדמאי מוכר מחו"ל .
- מסלול היסודי : יוכלו להגיש מועמדות בוגרי פסיכולוגיה/עבודה סוציאלית/חינוך
- מסלול לשון: יוכלו להגיש מועמדות בוגרי תארים במקצועות רבי מלל
*התאמה לתכנית תיבחן באופן אישי בהצגת גיליון קורסים ובהתאם להנחיות משרד החינוך