בתי ספר מקדמי שוויון

ארגון חותם משקיע משאבים מרובים בכ-120 בתי ספר בפריפריה החברתית של ישראל, על מנת להופכם לבתי ספר מקדמי שוויון הזדמנויות עבור כל ילדה וילד – בכיתה, בבית הספר ובקהילה.

בתי הספר הללו הם מוסדות שנבחרו על ידינו בקפידה, ואשר מעוניינים בברית החינוכית והחברתית עם חותם – על ערכיו והפדגוגיה הייחודית שלו.

בחותם פיתחנו מודל הוליסטי, המעמיד לרשותם של צוותי ניהול וחינוך מסגרת חשיבה מקיפה וארגז כלים אפקטיבי, לתמיכה בקיומם ובפיתוחם של בתי ספר מקדמי שוויון הזדמנויות.

מהו ״בית ספר מקדם שוויון הזדמנויות״?

בית ספר המקדם שוויון הזדמנויות מחויב לתפיסת עולם מוכוונת שוויון הזדמנויות, הבאה לידי ביטוי בהכרעות ניהוליות, בהיבטי למידה, פעולה ומערכת, באתוס הארגוני ובשיח הערכים המתקיים בביה״ס. 

5 עקרונות פעולה מבטאים ומיישמים את מחויבות בית הספר לקידום שוויון הזדמנויות:
יחסים וקשר אישי, שותפות ושיתופיות, מנהיגות ואייג׳נסי, רפלקטיביות ולמידה מתמדת, וחיבור לבית, למשפחה ולקהילה.

קידום אפקטיבי של שוויון הזדמנויות כרוך ביישום עקרונות הפעולה הללו ב-3 מרחבי העשייה הבית-ספרית:

  • מרחב הלמידה
  • המרחב החינוכי
  • המרחב המערכתי

5 אפיקי פעולה לקידום בתי ספר מקדמי שוויון

בתי ספר שותפים:

מוסדות בפריפריה החברתית של ישראל שנמצאים בשותפות ארוכת טווח עם חותם (4 שנים לפחות), במטרה לחולל שינוי ערכי, מנהיגותי וארגוני לקידום ערכי השוויון והטמעת פדגוגיות החברתיות.

בתי הספר השותפים מובלים על ידי מנהלים עם תפיסה חינוכית המחויבת לקידום שוויון הזדמנויות, מתבססים על פיתוח תכנית רב-שנתית סדורה של מטרות ויעדים, וקולטים את מורי חותם בבתי הספר שנה אחר שנה במטרה ליצור קהילת מורים מוכוונת שליחות חברתית.

בבתי הספר ישנם בעלי תפקידים שמטרתם לקדם את חזון שוויון ההזדמנויות ובהם רכז חינוכי שותף (לבית הספר וחותם), מנטור (מורה ותיק) שמלווה את מורי חותם החדשים, מלווה יוזמות חינוכיות של מורים ומורות ועוד.

בנוסף, בית הספר יכול להכניס תכניות חינוכיות וחברתיות של חותם המתמקדות בליווי מורים ופיתוח מנהיגות חינוכית, ולהיעזר במרכז הידע היישומי של חותם.

מעבדות לשוויון:

בתי ספר בהם מתקיימת ״מעבדת למידה״ לשווין הזדמנויות. מחנכות כיתה בבתי הספר יסודיים נפגשות למעבדה פתוחה, משתפת ולומדת במטרה לקדם את ערכי השוויון בבית הספר ובכיתה.

במסגרת מעבדת הלמידה המונחית על ידי חותם, נבנית קהילה מחוללת שינוי, שמעמיקה את יסודות השותפות בין המחנכות.
התכנית נמשכת 3 עד 5 שנים, כאשר בשנה הראשונה נבנית הקהילה ומתקיימת היכרות עם התרבות הבית ספרית ומיפוי הצרכים, ובשנים שלאחר נבנית המנהיגות של המחנכות במטרה להוביל את צוותיהן לפעולה משותפת לשוויון הזדמנויות.

התכנית פועלת בשיתוף קרן ליאון, בתי הספר ומשרד החינוך.

בתי הספר בחינוך היוצר:

חותם מוביל את הרפורמה של משרד העבודה והרווחה בבתי הספר המקצועיים, במטרה להופכם למוסדות המובילים מבחינה פדגוגית בישראל.

החינוך היוצר הוא לא רק פדגוגיה, כי אם תפיסת עולם, הרואה בתלמיד ובתלמידה את הנושא (ולא מכשיר לעולם העבודה) ומשלבת התנסות ולמידה. בכך משלב החינוך היוצר את תפיסות החינוך ההומניסטי והחינוך הדואלי גם יחד, והוא החלוץ לעשות זאת במדינת ישראל.

בתי הספר של החינוך היוצר מתאפיינים בפדגוגיה חברתית ייחודית, חדר מורים פעיל עם מחנכים בעלי שליחות חברתית, מנהיגות חינוכית ברוח ערכי החינוך היוצר ועוד.

בתי הספר של החינוך היוצר מופעלים בשותפת עם רשתות החינוך ״דרור בתי חינוך״, ״אורט״, ״עמל״, סכנין״ ו״עתיד״.

בתי ספר בהובלת מנהלי חותם:

בתי ספר במדד טיפוח 5.5 ומעלה הם היעד הראשון של חותם לשינוי. מנהלים ומנהלות שעברו את הכשרת חותם – בין אם בהיותם מורים או דרך התכנית הישירה לניהול (״אופק לניהול״) – מצטרפים בכל שנה לניהול בתי ספר.

מנהלים אלו, אשר רואים לנגד עיניהם את מימוש חזון חותם, מובילים בבתי הספר את הפדגוגיה, הערכים והשינויים הארגונים שנדרשים על מנת להפוך את בית הספר למקדם שוויון.

לחותם משאבים רבים בהם יכולים המנהלים והמנהלות להיעזר וביניהם מרכז הידע היישומי, מגוון תכניות ״מורים מעצבי חינוך״, הכשרות חותם, הסדנאות של קהילת חותם ועוד.

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו-Google מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות לישם.
This site is registered on wpml.org as a development site.