עקרונות הפעולה

מאילו ״חומרים״ עשוי ה״מתכון״ לבי״ס מקדם שוויון הזדמנויות? 

 

בית ספר המקדם שוויון הזדמנויות מחויב לתפיסת עולם מוכוונת שוויון הזדמנויות, הבאה לידי ביטוי בהכרעות ניהוליות, בהיבטי למידה, פעולה ומערכת, באתוס הארגוני ובשיח הערכים המתקיים בביה״ס. ​ המודל מונה חמישה עקרונות פעולה המבטאים ומיישמים את המחויבות הזו, ושאותם זיהינו בתהליך הפיתוח כהכרחיים לקידום שוויון הזדמנויות.

חמשת עקרונות הפעולה מנחים את כלל העשייה בביה״ס המקדם שוויון הזדמנויות, ומהם נובעות הפרקטיקות הפדגוגיות והמערכתיות המאפיינות אותו.​

באמצעות עקרונות הפעולה, המודל מציע לא רק מסגרת מעשית, הדורשת ביטוי יישומי של העקרונות במבנים, סדירויות ושגרות עבודה בביה״ס, אלא גם מפת דרכים ערכית:
ההזמנה לבתי ספר הפועלים לאור המודל היא לאמץ את העמדה האתית שמייצגים עקרונות הפעולה, ולבחור להימצא בתהליכי התבוננות, שיח והתפתחות ביחס אליהם.

חמשת עקרונות הפעולה:

  1. יחסים וקשר אישי

המודל רואה בקיום מערך קשרים משמעותיים ואותנטיים, ויחסים אמפתיים בכל מרחבי הפעולה בביה״ס ובין כל השותפות והשותפים בו, במופעים מגוונים
של תהליכים מקבילים בקומות השונות של הפעולה הבית-ספרית, תנאי הכרחי להובלה ויישום של תהליכי שינוי מוכווני שוויון הזדמנויות.
אי-שוויון מתבטא בראש ובראשונה ביחסים: היחסים המייצרים את חוויית ההדרה – ומערכת היחסים שהיא מעגל ההדרה.
לכן פרקטיקות אמפתיות, מיקוד בקשר אישי ועבודה רגשית (עם אוכלוסיות מוחלשות, ובכלל) הן הבסיס לאפשרות הגישור על פערים, לקידום אמון וליצירת יחסים מעצימים ומאפשרי התפתחות. מכאן הכרחיותו של עקרון הפעולה ״יחסים וקשר אישי״ לחתירה אפקטיבית ״נגד כיוון ההדרה״ ואל עבר שוויון הזדמנויות.

  1. רפלקטיביות ולמידה מתמדת

השילוב העקבי בין הרפלקטיביות, מיומנות רגשית-קוגניטיבית האחוזה בפרקטיקה ומתייחסת אליה, לבין הלמידה המתמדת, המזמנת שינוי בדפוסי חשיבה-רגש-פעולה, מהווה עקרון פעולה הכרחי לתהליכים אישיים וצוותיים של יצירת שינוי במציאות המשתנה, לפיתוח תפיסה ביקורתית ולהתייחסות יישומית או מקצועית לסוגיות באי-שוויון והדרה.
התרגול הלומד, הפרואקטיבי והדיאלוגי של העמדה החקרנית מתוך ההתבוננות בעצמי ובמציאות, הוא התשתית לפעולה מוכוונת-שינוי ביחס לעצמי וביחס למציאות, כמו גם מנוף עיקרי לפיתוחה של אוריינות על כל ממדיה.
המודל תופס את עקרון הפעולה ״רפלקטיביות ולמידה מתמדת״ כתנאי הכרחי להובלת שינוי מערכתי מונחה תפיסה ערכית-חברתית, ולקידום תהליכי התפתחות בכלל- של תלמידים וצוות כאחד. ​

  1. מנהיגות ואייג׳נסי

מנהיגות ואייג׳נסי (Agency, פעלנות) הן מפתחות ליכולת של הפרט והקהילה להשמיע קול, להוציא מן הכוח אל הפועל, לשנות את מציאות חייהם, ולייצר השפעה בעולם. כעקרון פעולה המאפיין ומעצב את הפרקטיקה בשדה הבית-ספרי, מנהיגות ואייג׳נסי הן תנאי ליישום מחויבותם של אנשי ונשות חינוך לתהליכי שינוי בכלל, ולתהליכי שינוי מקדמי מוביליות ושוויון הזדמנויות בפרט, ולכינונו של בית הספר כזירה לתהליכים כאלה.

תפיסת האייג׳נסי של מורות.ים ותלמידות.ים כהנחת יסוד רואה את כל  הנוכחות והנוכחים במרחב הבית-ספרי כסובייקטים שותפים, פעילים, יוזמים, קובעים מטרות ומניעים תהליכים – וזאת מתוך חוויית חוסן, בעלות, אוטונומיה ומסוגלות של הפרט ושל הקהילה ביחס ליכולת לנסח ולהשמיע את קולי, לאפשרות להנכיח את נקודת מבטי, ולכוח לעצב את מציאות חיי וסביבתי. מוכוונות בית-ספרית הוליסטית למנהיגות תופסת תלמידות ותלמידים, מורות ומורים, כמנהיגות וכמנהיגים המסוגלים להובלת שינוי אדפטיבי, ומייצרת עבורם הזדמנויות לפעול, להתבטא, לחשוב ולהתפתח ככאלה.​

  1. שותפות ושיתופיות

ההנעה והתנועה אל עבר שוויון הזדמנויות ונגד כיוון ההדרה נשענות על תפיסות של סולידרית וערבות הדדית,
ולכן תובעות את השיתוף והשיתופיות לא רק כאופן פעולה אלא כעקרון פעולה.  הפעולה ביחד מאפשרת היקפי עשייה משמעותיים,  התמדה בתהליכי שינוי והשפעה לאורך זמן ובריבוי אדוות,  וגם מכאן הכרחיותה כתנאי לקידום שוויון.
הזדמנויות עקביות ואפקטיביות לשותפות ולשיתופיות – בלמידה ובעשייה –  מייצרות חוויית השתתפות, משמעות, ושייכות – היפוכה של חוויית ההדרה.
מכאן חיוניותו של ״שותפות ושיתופיות״ כעקרון פעולה המעגן מגוון פרקטיקות של פעולה ביחד בכל המרחבים הבית-ספריים,
והמכונן את ביה״ס כמרחב קהילתי מחזק-שייכות שהוא בה בעת זירה לשינוי חברתי ולקידום שוויון הזדמנויות. ​

  1. חיבור לבית, משפחה וקהילה

מערכת מקדמת שוויון הזדמנויות מחזיקה בתפיסה חברתית הרואה את הסביבה, הקהילה והמשפחה – המערכת האנושית והפיזית שבה חיים התלמידות והתלמידים ושבתוכה פועל בית הספר – כמקור לעוצמה, לעושר ולידע.
תהליכי שינוי אפקטיביים, המבקשים להטביע חותם משמעותי ולייצר אימפקט חברתי,   מחייבים שיתוף פעולה אותנטי ועבודה דיאלוגית מתמשכת עם הסביבה.​ תהליכים חינוכיים מקדמי שוויון הזדמנויות בפרט, דורשים קיום קשר מיטיב עם המארג המשפחתי והקהילתי הסובב את התלמידות והתלמידים.
יצירתו המשותפת וקיומו העקבי של מרחב בית-ספרי המזמין אל תוכו את הזהויות, התרבויות והקהילות של תלמידיו ושל כל באיו – והמנכיח וחוגג אותן – הם תנאי לטיפוח חוויות השייכות והשלומות, העומדות בליבת משימת קידום שוויון ההזדמנויות.

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו-Google מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות לישם.
This site is registered on wpml.org as a development site.