שדות התוצאה

על אילו היבטי חיים ישפיע יישום עקרונות הפעולה של המודל?

קידום ממשי של שוויון הזדמנויות מתרחש במצב שבו א.נשים מחזיקות.ים במסוגלות, ובתחושת מסוגלות, לשנות ולהשפיע ביחס למציאות החיים – של עצמם ושל החברה. למימוש תפיסת היסוד הזו, מערכת חינוך המקדמת שוויון הזדמנויות תתמקד בקידום השלומות, האוריינות והשייכות של תלמידיה. שלומות, אוריינות ושייכות – הם שדות התוצאה העיקריים שאליהם מוכוון המודל. יישום 5 עקרונות הפעולה ב-3 מרחבי העשייה מבקש עבור תלמידים ותלמידות הן הסרת חסמים והן התפתחות וצמיחה – בשלושת השדות הללו. בהתאמה, אלו גם השדות שבתחומם נוכל לזהות עדויות לפעולה אפקטיבית לאור עקרונות המודל.

1   שלומות

התבוננותנו בשלומות (well being) מקיפה את מושג רווחתו של האדם מכל היבטיו, ומתייחסת לצמיחתו ולתפקודו המיטבי של הפרט בממדים פיזיים, רגשיים-נפשיים וחברתיים. לחוסן אישי ולתחושת ביטחון ומסוגלות תפקיד מרכזי במרחב הרעיוני העוסק בשלומות, בהיותם מושגי מפתח ביחס ליכולות ויסות, הסתגלות, התמודדות, וניווט אישי נוכח אתגרים.​

2   אוריינות

שימושנו במושג האוריינות הוא רחב ומכוון לידע, הבנה, מיומנות ויכולת המאפשרים לאדם שליטה בתחומ/י דעת, תוך מסוגלות לפתרון בעיות, יצירת תכנים, וחשיבה ביקורתית. במובן זה אוריינות (literacy) ומומחיות (mastery) מתפקדות בהקשרנו כמושגים משיקים, ואף חופפים. עדויות מהשטח ומהמחקר מייחסות משקל מירבי לאוריינות בתחום השפה: כאן – בקריאה ובכתיבה, בהבנה ובביטוי – טמונים החסמים המכשילים ביותר וגם המנופים העוצמתיים ביותר לקידום שוויון הזדמנויות. לצד האוריינות הלשונית, כולל שדה התוצאה הזה תצורות משמעותיות נוספות של אוריינות – ובהן אוריינות דיגיטלית, מדעית, ותרבותית, כמו גם מודעות עצמית וחברתית.     ​

3   שייכות

חוויית השייכות (belonging) היא צורך בסיסי וקיומי של האדם – ותנאי לפעולתו המשמעותית בחברה. מרגע הלידה ולאורך כל חייו האדם, שהוא יצור חברתי,  שואף להשתייך. התמקדותנו בתחושת השייכות למקום או לקבוצה מבקשת לעמוד על שלושה רכיבי חוויה מרכזיים הבאים בה לידי ביטוי: חוויית החיבור והיכולת ליצור ולקיים קשר (connectedness), חוויית ההשתתפות והמסוגלות למעורבות ופעולה כחלק מהקשר חברתי (participation), וחוויית המוכנות והנכונות להשפיע בתוך מרחב השייכות באופנויות שונות שיש בהן משום תרומת ערך ומשמעות (contribution).    ​

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו-Google מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות לישם.
This site is registered on wpml.org as a development site.