המספרים הגדולים

העיתונים עמוסים מספרים, טבלאות, הישגים והשוואות: השקעה נמוכה בחינוך לעומת מדינות ה- OECD, פערים עקביים בהוצאה לתלמיד בין החינוך הממלכתי לערבי, אחוזי בגרות מלאה מדשדשים ונשירה גבוהה, בעיקר בפריפריה.
מבט חטוף בגרפים האלה גורם לך לחשוב שאין סיכוי, ששוב הפוליטיקאים פישלו, שאין תקציב, שהממשלה אשמה והביורוקרטים אשמים.