קליטה מיטבית

תכנית חותם רואה בקליטתם המיטבית של החותמיסטים שלב קריטי להתפתחותם ולהצלחתם, ולכן משקיעה משאבים וחשיבה מעמיקה בכל הקשור לליווי החותמיסט בבית הספר בצעדיו הראשונים.